За Нас

За Нас

М.Д. Страиште е основано во 1991 година во Валандово. При тековното работење М.Д. Страиште се стекнува со значителни и големи успеси во развојот на металната индустрија. Формирани се уште две фирми во Гевгелија и во Струмица кои се занимаваат со пластифицирани и црни лимови.

Во 2009 станува и главен застапник на врвниот производител за пластифицирани лимови и панели на Балканот, Panelco и Sidima, Грција. Денес М.Д. Страиште го покрива пазарот врз територијата на цела Република Македонија, а исто така и соработува со партнери во светски рамки.