Ѕиден Панел ZP-1

Ѕиден Панел ZP-1

Ѕидни Панели со видливу споеви (ZP-1) во стандардни дебелини од 30 mm до 180 mm, двострано обложени со пластифициран профилисан лим TR 1,5 / 66,67 (надворешна страна на панелот) и TR 0,8 / 66,67 (внатрешна страна на панелот). Покривната ширина изнесува 1000 mm.Коефициент на Преминување на Топлина
Коефициент на Редукција на Звучната Изолација
Статична Носивост на Панелот