Елементи и Споеви за Поврзување

Елементи и Споеви за Поврзување

Системот на изработка на панелите од М.Д. Страиште поседуваат многу конструктивни можности бидејќи сендвич панелите можат да се поврзат за подконструкција. Меѓусебните врски на панелот, врската за конструкцијата, како и останатите карактеристични детали ке бидат изработени до архитектонски детали.Исто така вршиме виткање до 14mm и до должина 4m како и сечење до 20mm дебелина и должина до 4m на сите црни лимови.