Кровни Панели

Кровни Панели

Кровните панели, во зависност од потребите на купувачот, се произведуваат во дебелини од 30 mm до 150 mm, двострано обложени со пластифициран профилисан лим TR 1,5 / 66,67 (Надворешна долна страна на панелот) и TR 40 / 250 (Внатрешна горна страна на панелот). Покривната ширина изнесува 1000 mm.Коефициент на Преминување на Топлина
Коефициент на Редукција на Звучната Изолација
Статична Носивост на Панелот